Poortwijk 1

Het water van Poortwijk 1 is onderdeel van de Oud-Beijerlandse kreek en vormt de scheidingslijn tussen de woonwijken Poortwijk 1 en Poortwijk 2. Het water is ongeveer 15 meter breed en loopt vanaf het gemaal van de Stougjesdijk (de Greup), tot aan de fietsbrug bij de eerste steiger. Na deze fietsbrug kan er niet gevist worden, vanwege de begroeiing van riet en het staan van een groot appartementencomplex.

De vangsten in Poortwijk 1 bestaan vooral uit voorn, bliek en baars. Brasems worden hier niet vaak gevangen, net als karper.

In de winter zijn vangsten van boven de 15 kilo aan voorn geen uitzondering. Onder snoekvissers is dit gedeelte van de kreek zeer geliefd, vanwege de vele jagende snoeken en de formaten die hier rondzwemmen. Al vele metersnoeken zijn hier boven water gekomen. Ook het vangen van roofblei en af en toe een snoekbaars behoren tot de mogelijkheden.

Aan de gehele waterkant zijn onderhouden vissteigers aanwezig.