Ledenvergadering 2020

Aankondiging  algemene ledenvergadering OHV – Ons Genoegen 

Vanwege de Corona maatregelen is de voorjaarsvergadering niet doorgegaan
Deze vergadering is nu gepland op 18 augustus 2020. Om aan de Corona maatregelen te voldoen vergaderen we een andere locatie namelijk: Sportcentrum De Boogerd Hortensiastraat 5 326 BG Oud-Beijerland. Aanvang 19.30 uur.
Vooraf aanmelden is dit keer vereist. Dit kunt u doen per email (voorkeur)dewitvisser1946@gmail.com of per telefoon 06-53727956.
LET OP!


Tijdens deze vergadering wordt er door het bestuur voorgesteld om de vereniging per 31 december 2020 te ontbinden.
De middelen en de leden (na toestemming) van de vereniging gaan over naar de nog thans genaamde hsv De Binnenmaas.
Wij gaan tezamen met hsv De Binnenmaas, hsv De Rietvoorn, hsv De Torrepickers en hsv Ons Plezier  1 vereniging vormen met 1 vergunning waarmee in (bijna) alle wateren van de Hoekschewaard gevist kan worden.
Voor dit voorstel is een stemming vereist.
Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn voor de rechtsgeldige stemming vindt er een 2e ledenvergadering plaats op 29 september locatie:

De Lindehoeve Steenenstraat 24 3262 JM Oud-Beijerland aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze 2e vergadering over dit voorstel rechtsgeldig gestemd kan worden door de aanwezige leden.
Vooraf aanmelden is ook voor de 2e vergadering noodzakelijk.
Informatie is te verkrijgen bij de bestuursleden van de vereniging.

Het Bestuur OHV-Ons Genoegen Oud-Beijerland